III. ARAPÇA ÖĞRENCİ SEMPOZYUMU GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Eğitime Destek Programları Merkezi  (EDEP) tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen Arapça Öğrenci Sempozyumu, 9 Aralık 2017 Cumartesi günü Üsküdar Yurdu Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi.

Din ve Kültür ana başlığı altındaki III. Arapça Öğrenci Sempozyumu’nda EDEP bünyesinde iki yıl boyunca Arapça eğitimi alıp ardından Ürdün’e eğitim ve araştırma yapmak üzere giden öğrenciler, kaleme aldıkları tebliğleri diğer öğrencilere, hocalara ve EDEP dışından katılım gösteren dinleyicilere sundular. Program yoğun ilgi görürken öğrencilerin seçtikleri konular ve görsel sunumlarla destekledikleri tebliğler konuklar arasında bulunan pek çok akademisyenin de takdirini kazandı.

Ürdün’de iki aylık eğitim gören EDEP 3. kademe öğrencisi Fatma Zehra Mert, öğrenciler adına yaptığı açılış konuşmasında Ürdün’deki günlerinden bahsetti. Yabancı olmalarına rağmen kendilerini evlerinde gibi hissettiklerine vurgu yapan Mert, derslerle yetinmeyip her fırsatı Arapça konuşmak için değerlendirdiklerini söyledi. Ardından EDEP Ürdün 2017 sorumlusu Ümmü Gülsüm Çelik, Ürdün’deki iki aylık program hakkında bilgi verdi.

Ürdün’den gelerek sempozyuma katılan Kasıt Dil Enstitüsü eğitimcilerinden Dr. Eman Aladnani, yaptığı konuşmada EDEP öğrencilerinin farkını anlattı. Şu ana kadar Kasıt Dil Enstitüsü’ne gelen tüm öğrenciler arasında en samimi, en bilgili ve en edepli olanlarıydı şeklinde konuştu.

EDEP Modern Arapça Koordinatörü Yrd. Doç. Dr. Ahmad Snober ise EDEP’teki Arapça eğitiminin başarısından bahsettiği konuşmasında bunu üç şeye bağladı: “İyi bir idari yönetim, hocaların çabası ve öğrencilerin ciddiyetle çok çalışması.”

EDEP başkanı Prof. Dr. Recep Şentürk, Arapça öğreniminin önemine dikkat çektiği konuşmasında klasik İslami ilimler ve modern bilimleri kapsayan EDEP eğitiminin sonrasında öğrencilerden her birinin bir İbn Sina, İbn Haldun olmalarını temenni ettiğini söyledi.

***

  • Açılış konuşmalarının ardından Yrd. Doç. Dr. Sultan Şimşek’in başkanlığında “İslami İlimler, Toplum ve Kültür” başlıklı ilk oturum gerçekleştirildi. Sunumu yapılan konular sırasıyla şöyleydi:

Ürdünlü Alimlerin Sahih-i Buhari’ye Yöneltilen Eleştiriler Karşısındaki Tutumu, Hayriye Karğı

Uluslararası Hukukta ve İslam Hukukunda Mülteci Hakları, Rabia Çadırcı

Ürdün’de Selefiliğin Mezhepsizlik Üzerine Etkisi, Fatma Zehra Mert

Kelam İlminin İhyası ve Felsefeyle İlişkisi, Kübra Çamur

Ürdün’de Tefsir İlminin Değeri, Hayrunnisa Ateş

  • Aynı anda “Değişim, Toplum ve Kültür” başlığıyla diğer salonda gerçekleşen oturumun başkanlığını ise Dr. Eman Aladnani yaptı. Bu oturumda konu başlıkları şu şekildeydi:

Modernitenin Ürdün Aşiretlerinin Hayatına Etkisi, Zeynep Büşra Güleçyüz

Ürdünlü Gençler Arasında Tercih Edilen Geleneksel ve Modern Tedavi Yöntemleri, Ayşenur Günaydın

Ürdün’deki Mültecilerde Psikososyal Travma, Bernanur Kuyrukçu

Dilencilik Olgusu, Zeynep Acar

Sosyal Medyanın Ürdün’deki Boşanma Üzerine Etkisi, Ayşenur Erol

  • “Tıp, Mimari, Eğitim ve Kültür” başlıklı ikinci oturumun başkanlığını Yrd. Dr. Ahmad Snober yaptı. Bu oturumdaki konu başlıkları şu şekildeydi:

Bina Kültürü ve Ürdün Mimarisi Bağlamında Küreselleşme, Halenur Doğan

Kültür, Din ve Kimlik Bakımından Ürdün ve Türkiye’deki İsimler ve İsimlendirmeler, Ayşe Hümeyra Bilgü

Suriyeli Öğrencilerin Türk Eğitim Sistemine Entegrasyonu, Feride Nur

Ürdün Okullarında Karma Eğitimin Ürdünlü Öğrenciler Üzerindeki Etkisi, Nure Bilgiç

Ürdünlü Gençlerin Gelenekçi Alimlere ve Muhaddislere Bakışı, Fatma Güneş

  • “Medya ve Kültür” başlıklı üçüncü oturumun başkanlığını Filistinli Yönetmen Nawras Ebu Salih yaptı. Bu oturumdaki konu başlıkları şu şekildeydi:

Dini ve Ahlaki Açıdan Türk Dizilerinin Ürdünlü Gençler Üzerindeki Etkisi, Zeynep Kaplan

Türk Dizilerinin Ürdün Halkına Etkisi, Ayşegül Çelik

Müzik Kanalları Özelinde Televizyonun Çocuklara Etkisi, Rumeysa Polat

Ürdün Halkında Teknolojinin Kitap Okuma Oranına Etkisi, Enise Önder

Sosyal Medya’nın Ürdünlü Gençler Üzerindeki Etkisi ve Gençlerin Aile ile İlişkisi, Ravza Kara

  • “Gelenek, Dil ve Kültür” başlıklı dördüncü oturumun başkanlığını Dr. Heba Raouf Ezzat yaptı. Bu oturumdaki konu başlıkları şu şekildeydi:

Şer-i Giyimde Moda, Zeynep Yazar

Ürdünlü Gençlerin Osmanlı Tarihine Bakışı, Maşide Yüksel

Türkiye’deki Arap Mültecilerin Toplumla Kaynaşması, Hande Meliha İçaçan

Ürdün’de Kur’an Hıfzı’nın Durumu, Münevver Yesir

Ürdün’de Türkçe Öğrenimi, Rumeysa Karaca

  • “Psikoloji ve Kültür” başlığıyla diğer salonda gerçekleşen dördüncü oturumun başkanlığını ise İbn Haldun Üniversitesi Arapça Birimi Koordinatörü Mudar Faris yaptı. Bu oturumdaki konu başlıkları şu şekildeydi:

Anaokullarında Psikolojik Desteğin Önemi ve Ürdün’deki Durum, Esra Altınışık

İnternet Bağımlılığı, Feyzanur Odabaşı

Dramanın Arap Kadınlar Üzerindeki Etkisi, Şüheda Ece Sarı

Ürdün’de Çocuk Edebiyatı, Hacer Güser

Ürdün Okullarında Çocuklara İkinci Dil Eğitiminin Yolları, İremnur Ergül

  • “Fıkıh, Hukuk ve Kültür” başlıklı beşinci oturumun başkanlığını Dr. Hamza Bekri yaptı. Bu oturumdaki konu başlıkları şu şekildeydi:

Ürdün’de Talak ve Sebepleri, Ayşenur Kabakçı

Kadın Sorunları Dinin Yanlış Anlaşılmasından mı Kaynaklanıyor?, Safa Nur Altuncu

Kur’an Kıssaları Işığında Semud Kavminin Yerleşim Yeri Olarak Petra Örneği, Seda Özalkan

Adalet Anlayışına Farklı Bir Yaklaşım: Ürdün’de Aşiret Mahkemeleri, Aysylu Saetgaraeva

Ürdün’deki Engellilerin Durumu, Merve Kunt

***

Her oturumun sonunda konuklar değerli sorularıyla katkıda bulunurken soru-cevap faslının ardından öğrencilere sertifika ve hediye takdim edildi. Program Dr. Heba Raouf Ezzat’in yaptığı kapanış konuşmasının ardından sona erdi.